PROSES TABANLI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Adım Adım

Asrın Global araştırmacı, gelişime ve değişime açık, yenilikçi, faaliyet gösterdiği danışmanlık hizmetleriyle müşterilerine odaklanmış, iletişim kabiliyetini azami seviyede tutarak paydaşlarına liderlik edip, çalışanlarının katılımıyla proses tabanlı yönetim sistem yaklaşımını benimsemiş; EN ISO 9001 şartlarını uygulayarak Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirileceğini güvence altına almış, rakiplerinin ve paydaşlarının örnek aldığı, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek organizasyonel gelişimini yatırımcı ve girişimcilerinin refah, fayda, zaman ve maliyet ekseriyetle yönetimlerini sürdürülebilir mali bir yapıya ulaşmalarını hedefleyerek; Kalite, Enerji, Çevre, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleriyle birlikte Kurumsal Hafızayı oluşturmayı taahhüt eder.

Adım 1. DELEGASYON

Yönetim danışmanlığı kurum ve kuruluşların delegasyon ve büyüme süreçlerinin tetikleme sonucu süreçlerin kendi kendine yetememe durumunda takımların görev ve sorumluluklarının belirlenerek organizasyonel bütünlüğün sağlanması sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar bütünüdür. Yönetim danışmanlığı süreçlerinde ön koşul delegasyon ihtiyacı ile başlar. Bu bağlamda insan kaynağının yönetimi talebi ortaya çıktığında tüm firmalar bu hizmetten yararlanabilir.

ADIM 2. ORGANİZASYONEL

Yönetim danışmanlığı, Organizasyon ve Operasyon olarak iki aşamalı gerçekleşmektedir. Organizasyonel gelişim programı kapsamında insan kaynağının gelişimi ve yönetimi ile lider yöneticilerin geliştirilmesi akademisinin kurulması delegasyon sisteminin gelişimi için gereklidir. Sürdürülebilir insan kaynağını yönetimi işletmeler için hayati önem arz etmektedir.

ADIM 3. OPERASYONEL

Operasyonel gelişim programı kapsamında ise teknoloji ve süreçler birlikte değerlendirilmekte olup strateji geliştirilmesi sağlanmaktadır. 2000'li yıllarda kalite yönetim süreçleri geliştirilir iken endüstri 4.0 ile birlikte dijital dönüşüm kapsamında robotik süreç otomasyon teknolojilerinin uygulama sahasına girmesi; değişimi sağlayanın da değişime uğrayarak şirketlerin dijital dönüşüm kapsamında da değerlendirmelerine tabi tutularak stratejileri gelişme göstermektedir.

ADIM 4. MEVCUT DURUM

Mevcut durum analizi sonrası iyileştirme tasarımının danışanın kaynakları (insan gücü, finans, zaman gibi) ve kültürel (paylaşılan değerler, inançlar, beklentiler, normlar ve semboller, yönetimin tercihleri vb.) kısıtlarıyla uyumlu tasarlanması sonrası başarı ölçütlerinin danışanla birlikte danışmanın ortak iş süreci geliştirerek karışlıklı yönetim sisteminin geliştiriliyor olması gerekmektedir.

Proje ve yatırımlarla alakalı hazırlıkların yapılması ve fizibilite raporu ve iş planının oluşturulması; ilgili kurum ve kuruluşlara proje dosyalarının hazırlanması ve teslimi; leasing ve diğer finansman yollarına başvurarak yatırımın finansmanının sağlanması, iş sahibinin yatırım, üretim, işleme ve pazarlama süreçlerinde karşılaştığı/karşılaşabileceği problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmasını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceriyi kazanmasını, bunların sonucunda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinden müteşekkildir.

enerji

yenilenebilir enerji verimliliği

Enerji ve Enerji verimliği süreçlerinde Yanma, Soğutma, Kojenerasyon, Termik Pipe, Isıl Pompa, Nano teknoloji, Led Teknolojileri, Plazma, Triboloji, Filtre, Otomasyon ve sensör teknolojileri ile birlikte yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları günümüz teknolojisinde ARGE ve INOVASYON talebinin en üst seviye olduğu alanlardır. Ayrıca Enerji Girdi maliyetleri ve rekabet avantajı sağlaması hususlarında kurum ve kuruluşların öncelikleridir.

çevre

atıkların bertaraf edilmesi

Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Biyokütlelerin ve Tehlikeli Atıkların Gazlaştırma Yöntemi ile Temiz Enerji Eldesi Amaçlı Bertarafı ; Tehlikeli ve Evsel Katı Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Üretimi

tarım

dijital tarım platformu

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımda dijitalleşme adına çok önemli bir projeyi sizlerle buluşturuyoruz. Çiftçimizin alın teri ve binbir emekle ürettiği ürünler, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sayesinde değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticiler ile artık bu online platform üzerinden buluşabilecek.

Çerezleri kullanırız
Çerez tercihleri
Aşağıda, bizim ve iş ortaklarımızın çerezleri kullanma ve verileri işleme amaçlarımız hakkında bilgi bulabilirsiniz. İşleme tercihlerinizi gözden geçirebilir ve/veya iş ortaklarımızın web sitelerindeki ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Analitik çerezler Tümünü devre dışı bırak
İşlevsel çerezler
Other cookies
İçeriklerimizi ve reklamlarımızı kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve site trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tercihleri değiştir Tümünü kabul et
Cookies