İLERİ GİRİŞİMİCİLİK PROGRAMI

YENİLİKÇİ 

İŞ FİKİRLERİ

ARGE VE INOVASYON PROGRAMI

dijital 

dönüşüm


Teknolojik süreçler Ar-Ge ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda firmanızdaki teknolojik ürünlerin Ar-Ge süreçleri ne şekilde ilerliyor, okuyucularımıza anlatır mısınız? Covid-19’un bu sürece etkisi ne oldu?

Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinin teknoloji bile birleştirerek inovasyon projeleri geliştirmekteyiz. En son KOSGEB ARGE PROGRAMI Kapsamında Bulut Tabanlı Living Lab Dijital Dönüşüm eko sisteminin geliştirilmesi kapsamında yapay zeka ve robotik süreç otomasyon teknolojilerini geliştirmekteyiz. COVID – 19 Süreçleri uzaktan yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetim danışmanlarımızın akıllı asistanlar ile birlikte günlük rutin süreçlerini RPA sistemlerine aktarılarak zaman yönetimini ve verimliliği en üst seviye yönetilebilir bir seviyeye getirmektedir. Her sorun bir proje mantığında sürekli olarak kendimizi geliştirmekte ve sürdürülebilir arge projeleri geliştirmek üzere çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

proje yönetim

neler yapıyoruz

tEŞVİK VE DESTEKLERDEN HEM YARARLANIYOR HEM DE YARARLANDIRIYORUZ.

Cumhurbaşkanlığına geçiş süreci ile birlikte bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve dijital dönüşüm ekosisteminin makro boyutlarda geliştirilmesi ile birlikte tüm birimler etkin bir yönetim gerçekleştirmektedir. Yatırıma Destek web sitesi içeriği de incelendiğinde aktif yüz ellinin üzerinde program mevcut olmak ile birlikte teşvik sistemleri sürekli olarak uluslararası rekabet edebilir seviyeye taşımak üzere projeler desteklenmektedir. Şirketler nezdine öncelikli teknoloji konuları sektörlerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler tüm teşviklerden projeler hazırlayarak yararlanabilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz yazılım sektörüyle birlikte en üst seviyede desteklemeler mevcuttur. Sadece yazılım sektöründü ileri girişimci programından yararlanmak isteyen bir işletmeye 365.000,00 TL Kadar %75 hibe desteği verilmektedir. Arge projelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tubitak ve KOSGEB nezdinde tabiri caizse kesenin ağızını açmış durumdadır. Arge projeleri 750.000,00 TL’ye kadar üretilen ürünün ticarileştirilmesi safhasında ise 6.000.000,00 TL ‘ye kadar destek verilmektedir. Ki biz bu destek süreçlerinden de yararlanmaktayız.

+300
den fazla proje ve

2020 yılı itibariyle 3.500.000 TL hibe ödemesi gerçekleştirdik


PROJE ve YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsallaşma mikro ölçekten makro ölçeğe kadar tüm şirketler tarafından yöneticilerin kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçler oluşturularak kurumsal varlık ve itibarın sürdürülebilir olarak yürütülmesidir. Kurumsallaşma süreci tüm firmalar tarafından talep edildiğinden dolayı ileri aşamalara ulaşmış şirketlerde yönetim danışmanlığı daha çok önem arz etmektedir.

yenilikçi projelerimiz

enerji ve enerji verimliği projelerimiz 

Enerji verimliği yanma, atık ısı ve ısı yalıtım ile transfer süreçleriyle birlikte değerlendirilerek enerji sektörünün sürekli gelişen ve inovasyon alanı en yaygın olan konuları olarak; Enerji ve enerji verimliliği alanları ARGE süreçlerinin en önemli kaynağıdır. Enerji ve Enerji verimliği süreçlerinde Yanma, Soğutma, Kojenerasyon, Termik Pipe, Isıl Pompa, Nano teknoloji, Led Teknolojileri, Plazma, Triboloji, Filtre, Otomasyon ve sensör teknolojileri ile birlikte yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları günümüz teknolojisinde ARGE ve INOVASYON talebinin en üst seviye olduğu alanlardır. Ayrıca Enerji Girdi maliyetleri ve rekabet avantajı sağlaması hususlarında kurum ve kuruluşların öncelikleridir.  

2021 yılı trend analizi

Teknoloji trendleri endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile birlikte 2020 yılına gelindiğinde son 100 yılın gelişme trendi 20 yılda ivme kazandı. 2000’li yıllara gelindiğinde internet ve bilişim sistemlerinin gelişimi söz konusu iken 2020 yılı sonrası 10 yıllık trendde gelişen teknolojiler, akıllı robotlar, 3D yazıcılar, Artırılmış Gerçeklik alanında gözlüklerin kullanımı, Simülasyon Teknolojileri, Entegrasyon Teknolojileri, IOT, Bulut teknolojileri, Siber Güvenlik, Büyük Veri ve Analiz teknikleri ile yapay zeka ve robotik süreç otomasyonları günümüz trendleridir. Teknolojik trendlerin gelişimi dikkate alındığında ürünlerin üretim tekniklerinden yönetim sistemlerine kullanılan tüm süreçler sürekli bir gelişim göstermekte ve bu trendleri yakalamak için firmaların dijital dönüşüm ihtiyacı sürekli artmaktadır. 

 Ülkemizde dijital dönüşüm stratejileri oluşturulmuş uygulama alanları için gerekli teşvik ve destekler verilmektedir. Ancak geleneksel üretim yöntemleri ve rekabet edebilir ürünlerin araştırıma geliştirme süreçlerinin dijital dönüşüm ile entegrasyonu noktasında makro ölçekte alınan karar ve stratejilerin mikro ölçekte firmaların içselleştirmesi gerekmektedir.

patent çalışmalarımız

“TURKPATENT Enstitüsünün de bu yıl yayınladığı ocak - haziran başvuru rakamları dikkate alındığında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜRKPATENT'e yılın ilk yarısında 3 bin 172’si yerli olmak üzere toplam 8 bin 344 patent başvurusu yapıldı. Söz konusu dönem itibarıyla kuruma 64 bin 241'i yerli olmak üzere toplam 71 bin 753 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 89,5 olarak kayıtlara geçti. “Ocak-haziran dönemine ilişkin "sınai mülkiyet verileri" ile en fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlar hakkında da bilgileri paylaşan Asan, yılın ilk yarısında, TÜRKPATENT verilerine göre, Arçelik'in 98 başvuruyla birinci, Vestel'in 60 başvuruyla ikinci, Turkcell'in 45 başvuruyla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.” TÜRKT PATENT kurumuna yapılan başvuruların konunun ehemmiyetini gösterdiği gibi kurumun dijital dönüşüm sürecinde EPATS Sistemi ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sağlanan online Marka- Tasarım- Patent/Faydalı Model Başvurularının yapılabilmesi için resmi platform olarak başvuru yapılması da süreçleri hızlandırmıştır. Başvurular kadar haksız rekabetin de önlenmesi ve ulusal ve uluslararası rekabet avantajının sağlana bilmesi için etkin bir hukuki alt yapının da kurulması gerekmektedir. Çünkü siz fikir, marka ya da tasarım oluşturup bunun için yatırım yapıyorsunuz ancak yaptığınız yatırımlar ya da fikirlerin etkin olarak korunması süreçlerinde ise gerekli hassasiyet ve hukuki yaptırımlar ile cezai caydırıcılık da kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen bir konudur. Ayrıca Marka başvurularında ticari unvanların korunmasından başlayıp ürün ve hizmetlerin korunmasına kadar tüm aşamalar bir platform tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 

Çerezleri kullanırız
Çerez tercihleri
Aşağıda, bizim ve iş ortaklarımızın çerezleri kullanma ve verileri işleme amaçlarımız hakkında bilgi bulabilirsiniz. İşleme tercihlerinizi gözden geçirebilir ve/veya iş ortaklarımızın web sitelerindeki ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Analitik çerezler Tümünü devre dışı bırak
İşlevsel çerezler
Other cookies
İçeriklerimizi ve reklamlarımızı kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve site trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tercihleri değiştir Tümünü kabul et
Cookies