AKILLI İŞLETME, YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROGRAMI

İşletmeler ve toplum belirsizlikle karşı karşıya olduğunda, daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde liderliğe ve ustalığa gereksinim duyulur. Şirketler arasında en dirençli olanlar, kendilerini stratejik bir biçimde veri güdümlü iş kararları alma sürecine uyarlayan, değişime uygun olarak tasarlanmış kuruluşlardır.

DIŞ TİCARET VE E İHRACAT

Yurt dışı pazaryerleri ve lojistik entegrasyonları ile birlikte uluslararası ödeme ve tahsilat yöntemlerinizi geliştirerek yurt dışı pazar programı destek, teşvik ve hibeleri de dahil yönetim danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

kurumsal yönetim danışmanlığı

Mevcut durum analizi sonrası iyileştirme tasarımının danışanın kaynakları (insan gücü, finans, zaman gibi) ve kültürel (paylaşılan değerler, inançlar, beklentiler, normlar ve semboller, yönetimin tercihleri vb.) kısıtlarıyla uyumlu tasarlanması sonrası başarı ölçütlerinin danışanla birlikte danışmanın ortak iş süreci geliştirerek karışlıklı yönetim sisteminin geliştiriliyor olması gerekmektedir.

yalın üretim danışmanlığı

5S İşyeri Organizasyonu, Değer Akış Haritalama, Toplam Verimli Bakım, Sürekli İyileştirme ( KAIZEN ), Toyota Üretim Sistemi ile dijital dönüşüm sistemini gerçekleştirerek üstün rekabet edebilir seviyeye getiriyoruz.

aile ve şirket anayasası oluşturma danışmanlığı

Aile şirketlerinde yapılacak kurumsallaşma çalışmalarında öncelikli ele alınacak konu aile üyelerinin şirketle olan ilişkilerinin düzenlenmesidir. Kurumsallaşma, şirketin merkezini oluşturan aile üyelerinin tamamının yoğun istek ve destek göstermesiyle yürüyen başlı başına bir süreçtir. Dolayısıyla kurumsallaşmaya ailenin kendinden başlaması ve bu süreç boyunca aile üyelerinin bazı unsurlardan vazgeçmesi gerekmektedir.

imalat işletmelerinde dijital dönüşüm danışmanlığı

İnsan - eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, Teknoloji - teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, Altyapı - veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi, Tedarikçiler - ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi, Kullanıcılar - kullanıcıların dijital dönüşümünün desteklenmesi, Yönetişim - kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi

ürün geliştirme ve prototipleme danışmanlığı

Ürün Konsept tasarımı oluşturularaki Endüstriyel Tasarım gerçekleştirilmektedir. Konstruksiyon ve mtematik modelleme ile prototip oluştularak üretim aşaması gerçekleştirilir. Montaj sonrası seri üretime geçilerek ticarileştirme süreçleri tamamlanır.


Akıllı İşletme Dijital Dönüşüm Yönetim Danışmanlığı Programı

1-) Yönetim Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak için herhangi bir ön koşul var mıdır? Yönetim Danışmanlığı ihtiyacı olan her firma bu hizmetten yararlanabilir mi?

Yönetim danışmanlığı kurum ve kuruluşların delegasyon ve büyüme süreçlerinin tetikleme sonucu süreçlerin kendi kendine yetememe durumunda takımların görev ve sorumluluklarının belirlenerek organizasyonel bütünlüğün sağlanması sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar bütünüdür. Yönetim danışmanlığı süreçlerinde ön koşul delegasyon ihtiyacı ile başlar. Bu bağlamda insan kaynağının yönetimi talebi ortaya çıktığında tüm firmalar bu hizmetten yararlanabilir.

2-) Şirketlerin Yönetim Danışmanlığı ihtiyacı hangi faktörlere göre belirleniyor?

Yönetim danışmanlığı, Organizasyon ve Operasyon olarak iki aşamalı gerçekleşmektedir. Organizasyonel gelişim programı kapsamında insan kaynağının gelişimi ve yönetimi ile lider yöneticilerin geliştirilmesi akademisinin kurulması delegasyon sisteminin gelişimi için gereklidir. Sürdürülebilir insan kaynağını yönetimi işletmeler için hayati önem arz etmektedir. 

Operasyonel gelişim programı kapsamında ise teknoloji ve süreçler birlikte değerlendirilmekte olup strateji geliştirilmesi sağlanmaktadır. 2000'li yıllarda kalite yönetim süreçleri geliştirilir iken endüstri 4.0 ile birlikte dijital dönüşüm kapsamında robotik süreç otomasyon teknolojilerinin uygulama sahasına girmesi; değişimi sağlayanın da değişime uğrayarak şirketlerin dijital dönüşüm kapsamında da değerlendirmelerine tabi tutularak stratejileri gelişme göstermektedir.

3-) Yönetim Danışmanlığı projelerinde başarıya ulaşmak için gerekli şartlar nelerdir?

Yönetim Danışmanlığı projelerinde tanımlanmış sorunlar ile henüz ortaya çıkmamış süreçlerin farkındalığında aktivite programlarının uygulanabilir olması gerekmektedir. Tanımlanmış sorunların beklenen sonuçlar ile çarpan etkilerinin sürdürülebilir olması ana başarı ölçütüdür.

4-) Yönetim Danışmanlığı projesi başladıktan sonra süreç nasıl işliyor? Projeye başlanıldığında firmalara net bir zaman aralığı verilebiliyor mu? Bu zaman aralığı hangi faktörlere göre belirleniyor?

Yönetim danışmanlığı hizmet/proje koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere çalışma planı hazırlanarak açılış hazırlıkları yapılır. Mevcut Durum analizi çalışması sonrası durum değerlendirmesi ile gelişim ve değişim alanları konusunda danışanla uzlaşım sağlanır. Yönetim danışmanlığı hizmetinin/projesinin hedeflere ulaşması için uygun yöntem kullanmak/ kullandırmak üzere uygulama planı hazırlanarak değişiklikler üzerinde mutabakat sağlanır. Yönetim danışmanlığı hizmet/proje bütünlüğünü sağlanarak kaynak kullanımı izlenmektedir. Yönetim danışmanlığı hizmetleri adam / saat üzerinden değerlendirilmekte ve bu bağlamda profesyonel analiz programı ile tüm tanımlar hedefler üzerinden net bir iş programı hazırlanarak planlanan ile gerçekleşen zaman aralığı üzerinde proje yönetimi gerçekleştirilmektedir.

5-) Geleneksel bina yönetimi yerine neden profesyonel Bina Yönetimi Danışmanlığı tercih ediliyor? Bina yönetimi işleyişi açısından katkıları nelerdir?

Site ve Apartman yönetimlerinde personel hizmetleri, tesis yönetimi ve teknik destek hizmetleri ile aidat yönetimi, makine teçhizat bakımı, peyzaj , muhasebe ve gayrimenkul danışmanlığı hizmetleri bir bütün olarak değerlendirilerek tüm süreçler yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında profesyonel olarak gerçekleştirilebilmektedir.

6-) Yönetim danışmanlığı hizmet kapsamımız nedir?

Yönetim Danışmanlığı hizmet alanımıza giren Saha süreçleri optimizasyonu ve modernizasyonu, İnsan kaynakları yönetiminde delegasyon yapısının kurulması, görev ve sorumluluklar ile iş akış diyagramlarının geliştirilmesi, Proses tabanlı yönetim sistem yaklaşımı; özgün hizmet yöntemi ve modeli geliştirme; sunduğu hizmetlerin çarpan etkileri ile paydaşların geliştirilmesi ve Lider Firma Geliştirime Programı kapsamında markalaşmasına yönelik çalışmalar yapma; strateji geliştirerek rekabet gücü kazandırma, iş geliştirme gibi alanlarda teklif ve sözleşme süreçlerini yönetme; çoklu ve karmaşık yönetim danışmanlığı hizmetleri/projeleri organizasyon ve koordinasyonunu yapma; etkin danışmanlık ekipleri kurma ve kurduğu danışmanlık ekiplerinin bireysel ve mesleki gelişimlerini yönetme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olarak firmanın gelişme süreçlerini organize ederiz.

Çerezleri kullanırız
Çerez tercihleri
Aşağıda, bizim ve iş ortaklarımızın çerezleri kullanma ve verileri işleme amaçlarımız hakkında bilgi bulabilirsiniz. İşleme tercihlerinizi gözden geçirebilir ve/veya iş ortaklarımızın web sitelerindeki ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Analitik çerezler Tümünü devre dışı bırak
İşlevsel çerezler
Other cookies
İçeriklerimizi ve reklamlarımızı kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve site trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tercihleri değiştir Tümünü kabul et
Cookies